Word-templat för anmälan av hyresvärd till hälsovårdsmyndighet (risk för smitta/smittspridning vid användning av tvättmaskin som kör på avjoniserat vatten), med följande text:

<<lokal hälsovårdsmyndighet>>                                                                                     <<Stad, datum>>

<<adress lokal hälsovårdsmyndighet>>

Jag anmäler härmed <<hyresvärd>> till <<lokal hälsovårdsmyndigheten>> som relevant tillsynsmyndighet i detta fall. I enlighet med denna anmälan begär jag att <<lokal hälsovårdsmyndigheten>>, utifrån resonemang och faktaunderlag som framlägges i denna anmälan, vidtar lämpliga åtgärder som står till Myndighetens förfogande för att fullfölja sitt övergripande uppdrag, nämligen att minimera risken för skada och hälsoproblem hos invånare, i detta fall berörda hyresgäster, inom Myndighetens tillsynsområde.

<<hyresvärd>> tillhandahåller till sina hyresgäster tvättmaskiner som, enligt instruktion och i motsats till gängse traditionella tvättmetoder, inte får tillföras någon typ av tvättmedel eller motsvarande detergenter under tvätt. Dessa tvättmaskiner nyttjar dessutom standardmässigt kallt vatten under tvätten, d.v.s. vatten som inte värms utöver sin ingående temperatur (10 – 20 °C). Enligt tillverkaren garanteras en fullgod tvätteffekt av att det kalla tillförda vattnet är avjoniserat, vilket på inga sätt utgör någon allmänt accepterat grundargument, särskilt inte inom vetenskapsvärlden där denna föreställning och förklaringsmodellerna därtill snarare betraktas som pseudovetenskap.

Det är allmänt känt att från omgivningen härrörande ej fullt definierbart material, så kallat smuts, är en signifikant källa av patogena mikroorganismer. I en översiktsartikel från 2011 titulerad ”The infection risks associated with clothing and household linens in home and everyday life settings, and the role of laundry” (https://www.ifh-homehygiene.org/review-best-practice/infection-risks-associated-clothing-and-household-linens-home-and-everyday-life) som tagits fram av en expertgrupp inom IFH (International Scientific Forum on Home Hygiene), står följande citat att finna:

From the data presented in this report, it is concluded that, although laundry processes should be able to deliver clean fabrics with minimum, use of water, power and chemicals, it is equally important to ensure that laundered clothing does not represent an infection risk.

It is also important for regulatory authorities to recognise that the hygienic cleaning (i.e. biocidal/germ removal action) of laundering is achieved by a combination of heat, rinsing, detergent and chemical oxidative action.

Förutom vikten av att tillse att tvätt av kläder inte medför en hälsorisk (genom spridning eller otillräcklig reduktion av patogena mikroorganismer), nämns specifikt att kombinationen av följande faktorer är av vikt för tillhörande riskreduktion: värme, sköljning, detergenter och oxidativ verkan. Till denna lista över faktorer bör naturligtvis smutsborttagningsförmåga, vilken berörs häri ovan, läggas. Dessa totalt fem faktorers uppfyllande i fallet med nuvarande traditionell tvätt med tvättmedel, och i fallet med ovan redogjord tvättmetod med endast avjoniserat vatten, är sammanfattade i tabellen nedan med en fallande uppfyllandegrad enligt färgmarkeringarna grön, gul och röd.

Av de fem huvudfaktorerna, vilka är välkända som kritiska för minimering av riskfaktorer som kan härledas till patogena mikroorganismer, uppfyller objektet för denna anmälan, tvättmaskiner som nyttjar enbart avjoniserat oftast kallt vatten för tvätt, endas en (sköljning) och i bästa fall endast två (sköljning och smutsborttagningsförmåga) av dessa fem. Detta skall ställas i jämförelse med traditionella tvättmaskiner som nyttjar tvättmedel, genom vilka åtminstone tre, i bästa fall alla fem, av dessa huvudfaktorer uppfylles.

Genom ovanstående framställan framgår det med stor klarhet att tvättmaskiner, som nyttjar enbart avjoniserat oftast kallt vatten för tvätt, utgör en allvarlig hälsofara då de kan förmodas vara otillräckliga för reduktion av patogena mikroorganismer. I det fall en sådan maskin brukas av endast en individ, eller inom en begränsad grupp som exempelvis en familj, begränsas skadeverkningarna av dessa patogena mikroorganismer därtill. I förekommande fall kan dock dessa patogena mikroorganismer sprida sig mellan olika hyresgäster som nyttjar samma tvättstuga och, i värsta fall, orsaka allvarliga epidemiska utbrott där resulterande dödsfall inte kan uteslutas.

Jag begär härmed att Myndigheten, i enlighet med sin skyldighet och uppdrag, verkar för att berörda tvättmaskiner snarast möjligt tas ur bruk för att skydda berörda individer från allvarlig hälsorisk.

Med vänliga hälsningar,

<<namn>

<<kontaktuppgifter>>

************************************************************************************************************************************************

Pdf-blankett för anmälan av brist (tvätten blir inte ren) till hyresvärd och Hyresgästföreningen

Vilka skyldigheter har hyresvärden?

Enligt hyreslagen ska din lägenhet vara i fullt brukbart skick, och din hyresvärd ansvarar för att underhålla både lägenheten och biutrymmen som förråd, tvättstuga, hiss och trapphus. Hyresvärden är därför också skyldig att åtgärda de brister som uppstår.

Följ de 3 stegen nedan

1. Fyll i blanketten 

Fyll i hyresvärdens kontaktuppgifter samt ditt ärendenummer som du hittar i ämnesraden för detta epostsvar. Skriv in de brister som du vill anmäla och dina kontaktuppgifter. Kom ihåg datum.  För att kunna fylla i blanketten på datorn måste du ha Adobe Reader installerat. Klicka på länken för att hämta programmet http://get.adobe.com/se/reader/

2. Skicka blanketten till din hyresvärd

Spara blanketten med dina anteckningar på datorn och bifoga den i e-post som du skickar till hyresvärden. Du kan även skriva ut blanketten och posta den.

3. Om hyresvärden inte tar sitt ansvar 

Om din hyresvärd inte har hört av sig inom 14 dagar, eller inte vill göra något åt bristerna, skickar du tillbaka den ifyllda blanketten till oss:

radgivningen@hyresgastforeningen.se

eller:

Hyresgästföreningen

Rådgivningen

Box 1134

751 41 Uppsala

Ungefär 5 arbetsdagar efter att vi har mottagit blanketten kommer någon från regionen att ta kontakt med dig. Handläggaren berättar mer om de alternativ som finns för att gå vidare.

Om du är ny medlem och redan var i tvist med din hyresvärd innan ditt medlemskap kan vi inte ge dig biträde. Däremot ger vi dig råd om hur du ska gå till väga för att driva dina krav gentemot hyresvärden.

Du är också välkommen att kontakta vår rådgivning för ytterligare information eller hjälp på telefon 0771-443 443.  

www.hyresgastforeningen.se